Verbální komunikace

Pod verbální komunikací pro interního lektora zařazujeme tyto dílčí dovednosti a znalosti: