Sebeprezentace

Pod názorností v prezentaci rozumíme v rámci kometenčního modelu toto: