Sebepoznání a sebereflexe

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří: