Rétorika

Rétorika pro interního lektora zařazujeme tyto dílčí dovednosti a znalosti: