1. Komunikační kompetence

Základem komunikačních kompetencí je schopnost komunikovat, vést rozhovor, klást otázky, parafrázovat, vyjednávat, argumentovat, aktivně naslouchat, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu. Dalšími aspekty je pochopení důležitosti neverbální komunikace, jejího ovládání a schopnosti jejímu porozumění. V neposlední řadě sem patří řečnické umění související s hlasovou průpravou, eliminací parazitních slov a znalostí hlasových rozcviček.Mezi komunikační kompetence řadíme:

Verbální komunikace 

Neverbální komunikace

Rétorika