Kompetenční model

Kompetenční modely patří mezi moderní nástroje nejen pro efektivní řízení lidských zdrojů, ale i pro rozvíjení lidí. Profesionálně sestavené modely kompetencí jsou nezbytné pro nastavení požadovaného kompetenčního standardu pro klíčové pracovní pozice ve firmě. Při nastavování rozvojové strategie firem jsou kompetenční modely nepostradatelným nástrojem. Zahrnují v sobě ucelený popis kompetencí potřebných pro kvalitní vykonávání činností a plnění úkolů na dané pracovní pozici.