4. Kompetence sebeřízení lektora

Mezi kompetencemi sebeřízení lektora nalezneme schopnost optimálně pracovat se stresem, znalost relaxačních technik, dále řízení a organizace času a priorit v propojení s lektorskými aktivitami, také sebepoznání a sebereflexi a znalost osobnostní typologie.

Do této skupiny patří:

Řízení stresu

Řízení a organizace času

Sebepoznání a sebereflexe