3. Kompetence zvládání obtížných situací lektora

Kompetencí zvládání obtížných situací lektora na kurzu se rozumí schopnost poradit si v náročných situacích s komplikovaným publikem, zvládnutí konfliktní a manipulativní situace, schopnost dobré sebeprezentace.

Mezi tyto kompetence patří:

Zvládání náročných situací

Zvládání konfliktů

Manipulace

Sebeprezentace