2. Prezentační kompetence

Podstatnou složkou prezentačních kompetencí je schopnost prezentovat, stanovit si cíl a strategii prezentace, rozpoznávat typy publika a umět si připravit poutavou prezentaci s názornými prvky.

Mezi prezentační kompetence interníko lektora řadíme:

Příprava a realizace prezentace

Názornost v prezentaci