Subkompetence

Kompetence jsou rozděleny do subkompetenčních bloků.