Příklad

Měkké kompetence (= kategorie kompetencí)

Komunikační kompetence (= KLÍČOVÁ kompetence)

Verbální komunikace (= subkompetence)

Aktivní naslouchání (=dílčí zalosti a dovednosti)

Principy porozumění, jak aktivním naslouchání pomoci druhé osobě sdělit své myšlenky, pravidla - verbální připomínky, opakování řečeného,  možnosti facilitace (=popis dílčích znalostí a dovedností)