Neverbální komunikace

Pod neverbální komunikací pro interního lektora zařazujeme tyto dílčí dovednosti a znalosti: