Metody pro práci s účastníky

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří: