Klíčová kompetence

V našem modelu naleznete 7 klíčových kompetencí, které mapují požadované oblasti kompetencí nezbytných pro úspěnou práci interního lektora.