Dílčí znalosti a dovednosti

Jedná se již o konkrétní znalosti a dovesnosti, kterými by měl interní lektor disponovat. U každé z nich je uveden popis.