6. Metody a formy pro práci s účastníky

Další složkou je kompetence práce s metodami a formami pro práci s účastníky. Řadí se sem znalost a ovládnutí metod pro práci s účastníky jako je například brainstorming, brainwriting, myšlenkové mapy, týmová spolupráce, moderování a facilitace. Formami se rozumí různé druhy rozvojových aktivit, např. trénink, workshop, odborný seminář, mentoring, koučink a tutoring.

Obecně rozdělujeme tyto kometence do skupin:

Metody pro práci s účastníky

Formy pro práci s účastníky