5. Kompetence vzdělávání a organizace vzdělávacího obsahu

Tato kompetence obsahuje znalost specifik vzdělávání dospělých osob, stylů učení, etap vyučovacího procesu, didaktických principů a základní orientaci v autorském právu. Dále také zde nalezneme dovednost kvalitně připravit obsah celého kurzu, definovat si jeho cíl, řídit vzdělávací proces, vytvořit si minutový scénář, zpracovat kvalitní prezentaci kurzu a školící materiály, schopnost ověřit si nabité znalosti a dovednosti účastníků kurzu, znalost a užití evaluačních metod.

Do této skupiny patří:

Vzdělávání dospělých

Vzdělávací proces