Slovníček obecných pojmů

Dílčí znalosti a dovednosti

Jedná se již o konkrétní znalosti a dovesnosti, kterými by měl interní lektor disponovat. U každé z nich je uveden popis.

Klíčová kompetence

V našem modelu naleznete 7 klíčových kompetencí, které mapují požadované oblasti kompetencí nezbytných pro úspěnou práci interního lektora.

Kompetence

Kompetence (lze v překladu používat též pojem způsobilost nebo schopnost) znamená nejčastěji předpoklady či schopnost vykonávat nějakou činnost, či profesi. Kompetence tedy znamená způsobilost zvládat určitou pracovní pozici, umět ji vykonávat, být v příslušné oblasti kvalifikovaný, mít potřebné...

Kompetenční model

Kompetenční modely patří mezi moderní nástroje nejen pro efektivní řízení lidských zdrojů, ale i pro rozvíjení lidí. Profesionálně sestavené modely kompetencí jsou nezbytné pro nastavení požadovaného kompetenčního standardu pro klíčové pracovní pozice ve firmě. Při nastavování rozvojové strategie...

Příklad

Měkké kompetence (= kategorie kompetencí) Komunikační kompetence (= KLÍČOVÁ kompetence) Verbální komunikace (= subkompetence) Aktivní naslouchání (=dílčí zalosti a dovednosti) Principy porozumění, jak aktivním naslouchání pomoci druhé osobě sdělit své myšlenky, pravidla - verbální připomínky,...

Subkompetence

Kompetence jsou rozděleny do subkompetenčních bloků.

Glosář kompetenčního modelu

Metody pro práci s účastníky

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:

Formy pro práci s účastníky

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:

7. Práce s technickými prostředky

Kompetence práce s technickými prostředky se orientuje na volbu vhodného prezentačního softwaru a schopnost s ním aktivně pracovat, ať už je to MS PowerPoint či Prezi, nebo MS Word. Dalším aspektem je volba technického prezentačního prostředku a jeho aktivní užití, apř. flipchart, diaprojektor a...

Volba vhodného prezentačního SW

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:  

Volba média/technického prezentačního prostředku

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:  
<< 1 | 2 | 3