Slovníček obecných pojmů

Dílčí znalosti a dovednosti

Jedná se již o konkrétní znalosti a dovesnosti, kterými by měl interní lektor disponovat. U každé z nich je uveden popis.

Klíčová kompetence

V našem modelu naleznete 7 klíčových kompetencí, které mapují požadované oblasti kompetencí nezbytných pro úspěnou práci interního lektora.

Kompetence

Kompetence (lze v překladu používat též pojem způsobilost nebo schopnost) znamená nejčastěji předpoklady či schopnost vykonávat nějakou činnost, či profesi. Kompetence tedy znamená způsobilost zvládat určitou pracovní pozici, umět ji vykonávat, být v příslušné oblasti kvalifikovaný, mít potřebné...

Kompetenční model

Kompetenční modely patří mezi moderní nástroje nejen pro efektivní řízení lidských zdrojů, ale i pro rozvíjení lidí. Profesionálně sestavené modely kompetencí jsou nezbytné pro nastavení požadovaného kompetenčního standardu pro klíčové pracovní pozice ve firmě. Při nastavování rozvojové strategie...

Příklad

Měkké kompetence (= kategorie kompetencí) Komunikační kompetence (= KLÍČOVÁ kompetence) Verbální komunikace (= subkompetence) Aktivní naslouchání (=dílčí zalosti a dovednosti) Principy porozumění, jak aktivním naslouchání pomoci druhé osobě sdělit své myšlenky, pravidla - verbální připomínky,...

Subkompetence

Kompetence jsou rozděleny do subkompetenčních bloků.

Glosář kompetenčního modelu

Manipulace

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:

Sebeprezentace

Pod názorností v prezentaci rozumíme v rámci kometenčního modelu toto:

4. Kompetence sebeřízení lektora

Mezi kompetencemi sebeřízení lektora nalezneme schopnost optimálně pracovat se stresem, znalost relaxačních technik, dále řízení a organizace času a priorit v propojení s lektorskými aktivitami, také sebepoznání a sebereflexi a znalost osobnostní typologie. Do této skupiny patří: Řízení...

Řízení stresu

Pod názorností v prezentaci rozumíme v rámci kometenčního modelu toto:

Řízení a organizace času

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:

Sebepoznání a sebereflexe

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:

5. Kompetence vzdělávání a organizace vzdělávacího obsahu

Tato kompetence obsahuje znalost specifik vzdělávání dospělých osob, stylů učení, etap vyučovacího procesu, didaktických principů a základní orientaci v autorském právu. Dále také zde nalezneme dovednost kvalitně připravit obsah celého kurzu, definovat si jeho cíl, řídit vzdělávací proces, vytvořit...

Vzdělávání dospělých

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:

Vzdělávací proces

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:

6. Metody a formy pro práci s účastníky

Další složkou je kompetence práce s metodami a formami pro práci s účastníky. Řadí se sem znalost a ovládnutí metod pro práci s účastníky jako je například brainstorming, brainwriting, myšlenkové mapy, týmová spolupráce, moderování a facilitace. Formami se rozumí různé druhy rozvojových aktivit,...
<< 1 | 2 | 3 >>