III. ODBORNÉ KOMPETENCE

Odborné kompetence bychom mohli zařadit spíše do oblasti tzv. „hard“ kompetencí, nebo-li znalostních kompetencí. Tyto kompetence jsou využitelné především v lektorských podmínkách. Řadí se sem ovládání metod a forem pro práci s účastníky, dále  výběr a znalost prezentačních softwarů, také znalost výhod a nevýhod jednotlivých prezentačních prostředků a schopnost s nimi aktivně pracovat. Nedílnou součástí je kompetence připravit, strukturovat, řídit vzdělávací proces včetně přípravy kvalitní prezentace a školících materiálů a evaluačních metod. Také zde nalezneme znalost principů vzdělávání dospělých včetně základní orientace v autorském právu.

 

5. Kompetence vzdělávání a organizace vzdělávacího obsahu

6. Metody a formy pro práci s účastníky

7. Práce s technickými prostředky