II. SPECIFICKÉ KOMPETENCE

Specifické kompetence vycházejí ze speciálních podmínek práce interního lektora. Tyto kompetence jsou nadstavbové a umožňují lépe zvládnout specifickou lektorskou situaci. Patří sem kompetence zvládání obtížných situací lektora na kurzu v souvislosti s náročným publikem, znalost a kompetence sebeřízení lektora, což obsahuje práci se stresem, řízení času, sebepoznání, sebereflexi a znalost osobnostní typologie.

Konkrétně jde o tyto kompetence:

3. Kompetence zvládání obtížných situací lektora

4. Kompetence sebeřízení lektora