I. MĚKKÉ KOMPETENCE

Měkkými kompetencemi se rozumí takové kompetence, které by měla mít osobnost manažerského typu. Spadají sem komunikační kompetence, jejich verbální, neverbální a rétorická složka. Nalezneme zde také prezentační kompetence pokrývající oblast tvorby a uskutečnění prezentace.

Mezi měkké kompetence interníko lektora patří:

1. Komunikační kompetence

2. Prezentační kompetence