Jak na to?

Kompetenční model  může sloužit k 3 účelům:

1) základní informace o kompetencích - kompetenční model poskytuje informace o potřebných znalostech, vědomostech a dovednostech, které jsou nutné pro zvládnutí pracovní pozice interního lektora

2) propojení s autodiagnostickým testem – zájemci a všichni, kdo se účastní pilotáže rozvojového programu pro interní lektory na začátku programu povinně, absolvují autodiagnostický on-line test, který mapuje úroveň lektorských znalostí a dovedností. Výstup z autodiagnostického testu hodnotí % úroveň každé ze 7 klíčových kompetencí. V kompetečním modelu si účastník programu může nastudovat podrobné informace ke každé klíčové kompetenci.

3) provázání s e-learningovými kurzy – e-learningové kurzy jsou provázané s jednou či více klíčovými kompetencemi a výstupem z autodiagnostického testu je mimo jiné doporučení pro absolvování určitých e-learningových kurzů. V kompetenčním modelu naleznou účastníci rozvojového programu informaci, který e-learningový kurz spadá tematicky do které klíčové kompetence.