Co je kompetenční model?

Kompetenční model je určitou mapou, která reflektuje klíčové kompetence interního lektora, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí pozice interního lektora ve firmě.

Kompetenční model není pouze nástrojem pro interní potřeby projektu, pro tvorbu dalších rozvojových nástrojů – autodiagnostický test, e-learningové a praktické kurzy. Je také zásadním nástrojem pro firmy využívající interní lektory či interní lektory samotné.  Slouží k tomu, aby si ať už začínající nebo zkušený lektor uvědomil a posoudil, které z klíčových či dílčích kompetencí interního lektora ovládá a které oblasti by měl dále rozvíjet.

A proč byste se měli pustit do studia kompetennčního modelu?

Kompetenční modely patří mezi moderní nástroje nejen pro efektivní řízení lidských zdrojů, ale i pro rozvíjení lidí. Profesionálně sestavené modely kompetencí jsou nezbytné pro nastavení požadovaného kompetenčního standardu pro klíčové pracovní pozice ve firmě. Při nastavování rozvojové strategie firem jsou kompetenční modely nepostradatelným nástrojem. Zahrnují v sobě ucelený popis kompetencí potřebných pro kvalitní vykonávání činností a plnění úkolů na dané pracovní pozici.